Pristup informacijamaPravo na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine", 25/13 i 85/15). Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zakonom se utvrđuju slučajevi kada tijelo javne vlasti ima pravo uskratiti određenu informaciju.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u s vezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

 Obrazac zahtjeva za pristup informacijama može biti upućen :

-          Putem pošte na adresu: Centar za kulturu Vela Luka, Obala 3 broj 9, 20270 Vela Luka

-          Putem e-maila :Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-          telefonom na broj: 020/813-602

-          Predajom obrasca zahtjeva u pisarnicu Centra za kulturu Vela Luka svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

 Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog komunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.

Službenik za informiranje


-          Obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne upotrebe informacija

-          Unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti

-          Osigurava neophodnu pomoć podnositelja zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim zakonom

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Rada Dragojević Ćosović

Viša kustosica
Centar za kulturu Vela Luka

 

Godisnje_izvjesce_2020.pdf

 

http://www.arhiv.hr/Portals/0/Dokumenti/Pristup%20informacijama/Zahtjev%20za%20pristup%20informacijama.pdf?ver=2017-03-21-160914-000

 

https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/ZPPI/Kriteriji_za_odredivanje_visine_naknade.pdf

 

https://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2018/09/ZPPI-nesluzbeni-procisceni-tekst.pdf

 

https://www.usud.hr/sites/default/files/dokumenti/Obrazac_-_Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc

 

https://www.usud.hr/sites/default/files/dokumenti/Obrazac-zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije.doc

 

 

 

 

 

 


Ispis   E-mail