Radovi uređenja zgrade Centra Za kulturu

U zgradi Centra za kulturu Vela Luka odvijaju se radovi adaptacije zgrade za potrebe Memorijalne zbirke Olivera Dragojevića. U tijeku je treća faza projekta, koja među ostalim uključuje postavljanje nove unutarnje stolarije, izradu novih vodovodnih instalacija i elektroinstalacija, te ugradnju nove sanitarne opreme, kao i elektroopreme.
U prvoj fazi uređena je fasada zgrade te su postavljeni novi prozori i vrata. U drugoj fazi ugrađeno je dizalo te je adaptiran sanitarni blok u prizemlju. Radove financira Ministarstvo kulture, a Općina Vela Luka podmirila je troškove izrade projektne dokumentacije.
 
Međutim, građevinski radovi samo su jedan dio priče, budući da je stalni muzejski postav jednako važan, zapravo najvažniji dio projekta. Za potrebe planirane stalne izložbe obavljena je katalogizacija, stručna obrada građe. Katalogizirano je ukupno 288 jedinica u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, također radi se na izradi preliminarnog muzeološkog programa.
 
Resorna administracija je za realizaciju Memorijalne zbirke oformila posebnu radnu grupu koju, osim članova obitelji Dragojević i Oliverovih najbližih suradnika, čine predstavnici Ministarstva i stručnjaka muzeološke struke, Centra za kulturu i Općine, a koja koordinira svim radnjama neophodnim za što uspješniju i bržu realizaciju projekta.